Jalan mana kah yang kamu pilih?

15:22

"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmatKu), maka sesungguhnya azabKu sangat pedih" (QS Ibrahim :7)

"Bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barang siapa yang tidak bersyuku, maka sesungguhnya Allah Maha kaya Lagi Maha Terpuji." (QS Luqman: 12)

"Sesungguuhnya Kami telah menunjukinya jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir." (QS Al Insaan: 3)

Jalan mana kah yang kamu pilih? kekufuran atau kesyukuran?
Depok, SkyHouse, 11 November 2015

You Might Also Like

1 warna seru berkomentar

Flickr Images

Subscribe